تبلیغات
واقعه - راهى به سوى حقیقت
واقعه
دفاع مقدس بزرگ ترین واقعه ی قرن اخیر
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1392/02/2 توسط مرتضی بابانژاد

مسأله امامت و جانشینى پیامبر، از مهم ترین و گسترده ترین موضوعاتى است كه در طول چهارده قرن گذشته، همواره مورد توجّه مسلمانان و محلّ بحثهاى فراوان بوده است.

تشكیل دو گروه عمده شیعه و سنى و به دنبال آن، بروز اختلاف نظرهاى فراوان در مسائل عقیدتى، فقهى، و... و نیز وقوع جنگها و درگیرى هاى فراوان و یا برگزارى جلسات و نشست هاى علمى و یا تألیف كتابها و مقالات بسیار، براى اثبات مدعاى هر یك از طرفین، از پیامدهاى همان اختلاف بر سر جانشین پیامبر است.

گروهى عقیده دارند جانشین پیامبر، كه خلیفه و نماینده خداوند است، باید از طرف او تعیین شده باشد; و دسته اى دیگر بر این باورند كه جانشین پیامبر به رأى و نظر مردم انتخاب مى شود. این همان نقطه آغازین همه سخن ها، اختلافات و درگیرى ها میان دو گروه مى باشد.شناخت و جدا كردن حق از باطل و آگاهى بر مبانى اعتقادى و لزوم تقویت آن در برابر تبلیغات مسموم و زهرآگینى كه بعضاً با الفاظ فریبنده و گمراه كننده همراه است، ضرورت پرداختن به چنین مباحثى را بیشتر مى نماید.در رزمگاه اندیشه ها، آنگاه كه باطل و اهل آن، به جنب و جوش و فعالیت مشغولند، نمى توان انتظار داشت كه اهل حق به كتمان حقایق پردازند و براى خوشامد اهریمنان دم فرو بندند، بلكه آنها را وظیفه اى بس سنگین در پیش است و آن اثبات حقانیت حق با دلایل محكم و استوار و رساندن آن به گوش دیگران است.كتابى كه در پیش رو دارید، ترجمه اى از كتاب «مؤتمر علماء بغداد» اثر «مقاتل بن عطیه»، روایت كننده یكى از همان جلسات مى باشد، كه با حجم مختصر خود به تشریح و تبیین بخش مهمّى از مباحث فوق پرداخته و با پاسخ گویى به بسیارى از سؤالات و ابهامات موجود توانسته است روشنگر راه بسیارى از حق جویان و حق طلبانى باشد كه با دورى از غرضورزى ها و تعصّبات، به دنبال رسیدن به حقیقت، رضاى خالق و سعادت ابدىبوده اند.

مطالب مطرح شده در این مختصر بعضاً گنجایش بحث هاى علمى و استدلالى بسیار مفصّل، در حدّ دهها و یا صدها جلد كتاب را دارد، كه علما واندیشمندان در جاى خود بدان پرداخته اند و كتب بى شمارى درباره هر یك از آن موضوعات، تألیف گردیده، اما از آنجایى كه در این مجموعه، بنابر اختصار و خلاصه گویى بوده است، در ترجمه هم به همان مقدار اكتفا، تا براى همگان قابل استفاده باشد. بدیهى است عزیزانى كه تمایل به مطالعه گسترده تر و عمیق ترى داشته باشند، به كتاب هاى مفصل مراجعه خواهند نمود.امید است كه خداى تعالى همه ما را در راه بهره مندى از زلال بى پایان معرفتش یارى و در شناخت و پیروى از اوصیاى بر حقّ آخرین پیامبرش موفّق دارد.قالب وبلاگ