تبلیغات
واقعه - خاطره ای از همرزم شهید رحمت غلامیان
واقعه
دفاع مقدس بزرگ ترین واقعه ی قرن اخیر
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1392/02/2 توسط مرتضی بابانژاد

شب عملیات والفجر8 شهید رحمت غلامیان ازنیروهای غواص بود که همراه نیروهای گردان،

به عنوان تخریبچی درپیشانی گروه حرکت می کردن.

آن شب بعدازخداحافظی وبا التماس دعا، یکدیگر را درآغوش گرفته و بعد به سمت اروند حرکت کردیم

ساعت 7 شب وارد آب شدیم ودرساعت 9/45 دقیقه با رمزیا زهرا(س) عملیات آغازشد.

صبح بعدازعملیات، شهید رحمت غلامیان را با لباس غواصی سوراخ سوراخ دیدم.

از او سوال کردم چه شده است؟ طفره می رفت وجواب نمی داد تا اینکه کمک تخریبچی اودر پاسخ به اسرار زیاد من،

گفت، دیشب نمی توانستیم راه را باز کنیم و آقا رحمت با لباس غواصی روی سیم خاردار خوابید.

جریان از این قرار بود که به علت طوفان شدید، آب اروند طغیان کرده بود و بعضی از غواص ها از مسیر خودشان

دور شده بودند. شهید رحمت غلامیان هم جزو این گروه بودند. بعد از رسیدن به ساحل عراق تا پیدا کردن معبر اصلی خودمان

عملیات شروع شده بود و قایق ها حرکت کرده بودند ،

چون ما معبر را باز نکرده بودیم . شهید غلامیان گفته بود کاری نداشته باش. من الان درستش می کنم ،

یک دفعه دیدیم که روی سیم خاردار خیز رفت وچون قایق ها رسیده بودند و زمانی برای باز کردن راه هم باقی نمانده بود،

مجبورمان کرد تا کل گردان را از روی ایشان عبوردهیم تا ادامه عملیات به تاخیرنیافتد.

شادی روح شهدا صلوات

     شهید رحمت غلامیان / محل شهادت خرمال عملیات والفجر 10

                                                                        شادی روح شهدا صلواتقالب وبلاگ