تبلیغات
واقعه - قرآن علیه قرآن
واقعه
دفاع مقدس بزرگ ترین واقعه ی قرن اخیر
نوشته شده در تاریخ جمعه 1392/01/30 توسط مرتضی بابانژاد

و اخیرا قدرتهاى شیطانى بزرگ به وسیله حكومتهاى منحرف خارج از تعلیمات اسلامى كه خود را به دروغ به اسلام بسته اند براى محو قرآن و تثبیت مقاصد شیطانى ابرقدرتها قرآن را با خط زیبا طبع مى كنند و به اطراف مى فرستند و با این حیله شیطانى قرآن را از صحنه خارج مى كنند.

ما همه دیدیم قرآنى را كه محمدرضا خان پهلوى طبع كرد و عده اى را اغفال كرد و بعض آخوندهاى بى خبر از مقاصد اسلامى هم مداح او بودند و مى بینیم كه ملك فهد هرسال مقدار زیادى از ثروتهاى بى پایان مردم را صرف طبع قرآن كریم و محّال تبلیغات مذهب ضد قرآنى مى كند و وهابیت این مذهب سراپا بى اساس و خرافاتى را ترویج مى كند و مردم و ملتهاى غافل را سوق به سوى ابرقدرتها مى دهد و از اسلام عزیز و قرآن كریم براى هدم اسلام و قرآن بهره بردارى مى كند.قالب وبلاگ