تبلیغات
واقعه - نکات ناب نهج الفصاحه
واقعه
دفاع مقدس بزرگ ترین واقعه ی قرن اخیر
نوشته شده در تاریخ جمعه 1392/01/30 توسط مرتضی بابانژاد

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت هفتاد و چهارم)

حرام

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: برای هر پادشاهی قرقی است و قرق خدا در زمین، محرمات است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ای مردم! هیچ چیز را به من ارتباط ندهید؛ زیرا من چیزی را حلال یا حرام نکردم جز این که خدای تعالی آن را حلال یا حرام گردانید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حلال آن است که خداوند در قرآن حلال کرده و حرام آن است که خداوند در قرآن حرام کرده است و هر چه را مسکوت گذاشته، مورد عفو و گذشت می‏باشد.

نکوهش حرام

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر آینه اگر یکی از شما در دهانش خاکی بگذارد، برای او از گذاشتن چیز حرام در دهانش، بهتر است.

پرهیز از حرام

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از به کارگیری سنگ (مال) حرام در بنیان (زندگی) اجتناب کنید؛ زیرا مایه ویرانی (و فروپاشی زندگی) است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: واجبات خدای تعالی را انجام بده تا عابدترین مردم باشی، و از محرّمات خدا دوری کن تا پارساترین مردم باشی و به سهمی که خدا برایت تقدیر نموده، راضی باش تا بی‏نیازترین مردم باشی.

جنگ

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: جنگ؛ یعنی نیرنگ.

نهی از جنگیدن با خدا

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که با خداوند بستیزد، خدا بر او پیروز شود. و هر که با خداوند فریب‏کاری کند، خدا او را فریب دهد.قالب وبلاگ