تبلیغات
واقعه - فرمانده شهیدی که درخانه اش نیز به او انگ نفاق زده بودند!!+تصاویر
واقعه
دفاع مقدس بزرگ ترین واقعه ی قرن اخیر
نوشته شده در تاریخ جمعه 1392/01/30 توسط مرتضی بابانژاد

پس از اینکه قضیه نفاق ایشان مطرح شد ،چندین مرحله خواهرم گفت که من دیگر با ایشان نمی توانم زندگی کنم و می خواهم درخواست طلاق بدهم، در آن زمان در و دیوارهای خانه توسط همسرشهید مملو از مرگ بر منافق و مرگ بر ضد ولایت فقیه نوشته می شد و ایشان هم مظلومانه در منزل سکوت می کرد.....

بسم الله

گمنامی برای شهرت پرستها دردآور است اگرنه، همه اجرها در گمنامی است.(آقامرتضی)

از یاد نبایدبرد روزی را كه جمله ی «محمداز سپاه اخراج شده» دهان به دهان می گشت! همه مات و مبهوت بودند! نمی خواستند باور كنند !یعنی نمی توانستند ! همه پرس و جوها به این ختم می شد كه محمد به دلیل پشت كردن به مبانی عقیدتی و گرایش به ضد انقلاب، اخراج شده است ،اما او هر كاری كردیم چیزی نمی گفت ، حتی همسرش هم تمام دیوار های خانه را پر از شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه كرده بود .آه چه مظلومانه زیستی ،وآیا میتوان دراین عصراینگونه معامله کنی ،همه چیزرنگ دیگری گرفته!رنگ وبوی ریائی

خدایا چه بگویم!

درعصری که همه مکایالها ومعیارها بامیزان مادی سنجیده می شودوتا مزد چیزی را نگیری کاری برای رضای خودت انجام نمیدهی چه رسد به رضای خدا جائی برای سخن بیهوده ام نیست

آفتاب از خجلت تواضع تو سوزان گشت واینسان شب ظلمانی  را به نور ایمان تو روشنی بخشیدکه اگر تو نبودی معلوم نبود که چه بودم،محمد جان!

خدایا دلم در حجاب است آه

چه می توان گفت!قالب وبلاگ