تبلیغات
واقعه - فرمانده ای که مهمات نیروهایش را کیلومترها بردوش کشید تا مانع از پیشروی دشمن شود+تصاویر منتشر نشده
واقعه
دفاع مقدس بزرگ ترین واقعه ی قرن اخیر
فرمانده تا اذان صبح مهمات را بر دوش نهاد و کیلومتر ها پیاده آن را برای نیروها آورد این حرکت او روحیه خیلی زیادی برای نیروها بود صبح شد صدای غرش تانک ها و هلی کوپترهای دشمن به گوش می رسید ،خبر رسید در مورد مهمات مشکلی نداریم چون دیشب تا صبح....


بسم الله

بسم الله

ما بند تعلقات دنیا را با شهدا چه کار .....

دگر بس است فلسفه بافیها که این همه از نفس احقر من است

و ما نقشها را آنقدر زیر پوستی بازی میکنیم که انگار همه ی آرمانهای شهدا  از قبل نبوده اند والبته ما خوب بازیگرانی هستیم ،حتی اگر شده  برای رضای خدا هم نقش بازی میکنیم!!

غافل آنکه ،همه ی اینها  تحت تسخیر  نقاش است.

سراسر ذلت و طاغوت تمام وجودم را فرا گرفته است ،وجود بی وجودی که زنجیرهای دریوزگی را به خویش می کشد، درکارزار میان حقیقت وباطل ،احساس میکنم ،به اشتباه از اصل خویش افتاده ام و طاغی شده ام.

خدایا دستان گنهکارم به خونم آلوده است ، وچه چیز تواند مرا مطهر کند! واین را هم خوب می دانم که دیگر راه به جائی ندارم

 وآخرین تیر در ترکش مانده ام شهدایند.قالب وبلاگ