تبلیغات
واقعه - سوره کوثر و تفسیر آن و نازل شدن ان بر پیامبر(ص)
واقعه
دفاع مقدس بزرگ ترین واقعه ی قرن اخیر
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1392/01/27 توسط مرتضی بابانژاد

پیغمبراكرم (ص) دو فرزند پسر از بانوى اسلام خدیجه داشت : یكى «قاسم» و دیـگرى «طاهر» كه او را «عبداللّه» نیز مى نامیدند، و این هر دودر مكه از دنیا رفتند، و پیغمبر اكرم (ص) فاقد فرزند پسر شد، این موضوع زبان بدخواهان قریش را گشود، و كلمه «ابتر» (یعنى بلاعقب) را براى حضرتش انتخاب كردند; فكر مى كردند با رحلت پیغمبراكرم (ص) برنامه هاى او به خاطر نداشتن فرزند ذكور تعطیل خواهد شد و خوشحال بودند.

قـرآن مـجـیـد نـازل شـد و بـه طرز اعجازآمیزى در این سوره به آنها پاسخ گفت ، وخبر داد كه دشـمـنـان او ابـتر خواهند بود، و برنامه اسلام و قرآن هرگز قطع نخواهدشد، بشارتى كه در این سوره داده شده از یكسو ضربه اى بود بر امیدهاى دشمنان اسلام ، و از سوى دیگر تسلى خاطرى بود بـه رسـول اللّه (ص) كه بعد از شنیدن این لقب زشت و توطئه دشمنان قلب پاكش غمگین و مكدر شده بود.

  گفتیم «كوثر» یك معنى جامع و وسیع دارد، و آن «خیر و بركت فراوان» است ،ولى بسیارى از بـزرگـان عـلـمـاى شـیعه یكى از روشنترین مصداقهاى آن را وجودمبارك «فاطمه زهرا»(ع) دانـسـتـه اند، چرا كه شان نزول آیه مى گوید: آنهاپیغمبراكرم (ص) را متهم مى كردند كه بلاعقب است ، قرآن ضمن نفى سخن آنهامى گوید: ((ما به تو كوثر دادیم)).

از ایـن تـعـبیر استنباط مى شود كه این «خیركثیر» همان فاطمه زهرا(ع) است ،زیرا نسل و ذریه پـیـامـبـر(ص) بـه وسـیـلـه همین دختر گرامى در جهان انتشار یافت نسلى كه نه تنها فرزندان جـسـمـانى پیغمبر بودند، بلكه آیین او و تمام ارزشهاى اسلام را حفظ كردند، و به آیندگان ابلاغ نمودند، نه تنها امامان معصوم اهل بیت (ع) كه آنهاحساب مخصوص به خود دارند.

در ایـنـجا به بحث جالبى از «فخررازى» برخورد مى كنیم كه در ضمن تفسیرهاى مختلف كوثر مى گوید:.

قـول سوم این است كه این سوره به عنوان رد بر كسانى نازل شده كه عدم وجود اولاد را بر پیغمبر اكـرم (ص) خرده مى گرفتند، بنابراین معنى سوره این است كه خداوند به او نسلى مى دهد كه در طـول زمـان باقى مى ماند، ببین چه اندازه ازاهل بیت را شهید كردند، در عین حال جهان مملو از آنـهـاست ، این در حالى است كه از بنى امیه (كه دشمنان اسلام بودند) شخص قابل ذكرى در دنیا بـاقى نماند، سپس بنگر و ببین چقدر از علماى بزرگ در میان آنهاست مانند باقر و صادق و رضا و نفس زكیه.

هزاران هزار از فرزندان فاطمه (ع) در سراسر جهان پخش شدند، در میان آنهانویسندگان و فقها و مـحـدثان و مفسران والامقام و فرماندهان عظیم بودند كه با ایثارو فداكارى در حفظ آیین اسلام كوشیدند.

به معناى خیر کثیر و حوضى در بهشت و نام صد و هشتمین سوره قرآن مى باشد . نام این سوره از آیه اول آن گرفته شده است . در این سوره خداوند به پیامبر بشارت نعمت هاى فراوان از جمله کوثر داده و دشمنان ایشان را ابتر (مقطوع و بى دنباله) دانسته است . این سوره در مکه نازل شده و ۳ آیه دارد. در حدیثى از پیغمبر اکرم (ص) آمده است : هرکس آن را تلاوت کند خداوند او را از نهرهاى بهشتى سیراب خواهد کرد و به عدد هر قربانى که بندگان خدا در روز عید قربان قربانى مى کنند و همچنین قربانیهائى که اهل کتاب ومشرکان دارند به عدد هر یک از آنان اجرى به او مى دهد .


قالب وبلاگ