تبلیغات
واقعه - معانی نام سوره های قرآن
واقعه
دفاع مقدس بزرگ ترین واقعه ی قرن اخیر
نوشته شده در تاریخ شنبه 1392/01/24 توسط مرتضی بابانژاد

 


نام سوره های قرآن را در یک تقسیم بندی می توان به چند بخش و چند محور تقسیم کرد . 
درك و شناخت تناسب هر یك از این نام‌ها با سوره‌ نیاز به مراجعه به خود سوره  و جای کاربرد آن نام در متن سوره دارد .

تقسیم بندی یاد شده چنین است : 
1- یک دسته از سوره ها، به نام اشخاص است و نیازی به توضیح وترجمه ندارد. این سوره ها عبارتند از : یونس، هود، یوسف، ابراهیم، مریم، لقمان، محمد (ص) ، نوح . 
2- دسته دیگر نامهایی است که از حروف مقطعه اول سوره ها گرفته شده است . مانند : طه یس، ص، ق 
3- بعضی از سوره ها به نام برخی  از حیوانات است، از قبیل : بقره ( گاو)، انعام ( چهار پایان )،  نحل ( زنبور عسل )، نمل ( مورچه ) ، عنکبوت ، فیل .
4- دسته دیگری از سوره ها، به نام پدیده های طبیعی و مظاهر خلقت است همچون : رعد، نور، کهف (غار )، دخان (دود) طور ( نام کوه ) نجم ( ستاره ) ، قمر ( ماه )، دهر ( روزگار ودوران )، حدید ( آهن )، تکویر ( درهم پیچیده شدن خورشید )، انفطار ( شکافته شدن )، انشقاق ( شکاف برداشتن و دو شقه شدن )، بروج ( برجهای دوازده گانه فلکی )،غاشیه ( فراگیری شب و قیامت )، فجر، شمس ( خورشید )،لیل ( شب ) ضخی ( روشنایی روز )، تین ( انجیر ) علق ( خون بسته، زالو ) زلزال ( زلزله )، عصر (عصر، روزگار و زمان )، فلق ( سپیده )، طارق ( ستاره ظاهر شونده ).
5- یک دسته دیگر، سوره هایی است که به نام برخی از گروههای اجتماعی و طوایف  و قبایل و جناحهای فکری و تیپهای مختلف مردم و غیر مردم می باشد، مانند : آل عمران ( خاندان حضرت مریم = پدر و مادرش وخودش و پسرش  حضرت عیسی ) نساء ( زنان ) انبیاء  (پیامبران )، مومنون، شعرا، روم، احزاب ( گروهها و قبایل مخالف  مسلمانان مدینه )، سبا ( قومی معاصر حضرت سلیمان ) صافات ( صف کشیده ها، از مجاهدان ،نمازگزاران، فرشتگان ) زمر ( گروههای و دسته ها )  مومن جاثیه ( گروه به زانو افتاده درقیامت )، صف  ( صف رزمندگان راه خدا )، منافقون، عادیات (مجاهدان تیر تک و چابک سوار)، مطففین ( کم فروشان )، کافرون، ناس ( مردم) ذاریات ( فرشتگان پراکنده کننده )، مرسلات ( فرشتگان یا بادهای فرستاده شده )، نازعات ( کشنده های به قوت ).
6- ششمین دسته، سوره هایی است که به نام مکانها و سرزمینهای خاصی می باشد .مثل : اعراف ( جایی میان بهشت و جهنم ) حجر ( نام سرزمین قوم ثمود میان مدینه و شام )، حجرات ( حجره ها، اتاقها ) بلد ( شهر مکه )، احقاف ( سرزمین قوم ثمود در جنوب حجاز ).
7- برخی از سوره ها به نامهایی است که مخصوص قیامت می باشد، مانند واقعه، تغابن ( گول خوردگی و حسرت )،حاقه  ( حتمی و مسلم ) قیامت، نبأ  ( خبر، خبر رستاخیز )، قارعه ( کوبنده ). 
8- و ...متفرقات، یعنی آنچه که در عنوانهای کلی یاد شده نمی گنجد، همچون : 
فاتحه ( گشاینده ) . 
مائده ( سفره و خوان غذا ) 
انفال ( منابع و ثروتهای عمومی در طبیعت ) 
توبه ( بازگشت ) . 
اسراء  ( حرکت در شب، معراج پیامبر ) . 
حج ( قصد، زیارت  خانه خدا ) 
فرقان ( جدا کننده حق از باطل = نام قرآن ) . 
قصص (داستان و قصه ) 
سجده ( سجده کردن ) 
فاطر ( شکافنده و پدید آرنده = نام خدا ) . 
فصلت ( بخش بخش و فصل فصل شده = اوصاف آیات قرآن ) .
شوری ( مشورت و همرایی ) .
زخرف ( زینت و زیور ) 
فتح ( گشایش، پیروزی ) . 
رحمن ( بخشنده، نام خدا ) . 
مجادله ( گفتگو و جدل ) 
حشر ( بیرون آمدن، گرد آمدن ) . 
ممتحنه ( زن امتحان شده ) . 
جمعه ( روز جمعه، نماز جمعه ) .
طلاق ( طلاق دادن زن ) 
تحریم ( حرام و ممنوع ساختن ) 
ملک ( فرمانروایی ) .
قلم ( قلم، خامه ) . 
معارج ( نردبانها، رتبه های بالا برنده ) . 
جن ( موجودی نامرئی با ویژگیهای عجیب ) . 
مزمل ( گلیم به خود پیچیده = خطاب به پیامبر ) . 
مدثر ( جامه به خود پیچیده = خطاب به پیامبر ) .
عبس ( چهره در هم کشیده ) . 
اعلی ( برتر و بالاتر = نام خدا ) . 
انشراح ( گشاده و وسیع شدن ) . 
قدر ( اندازه، سنجش، ارزش ) . 
بینه ( دلیل روشن و حجت آشکار ) . 
تکاثر ( افتخار به زیادی ثروت و عزت ) 
همزه ( عیب جو و طعنه زن ) 
ایلاف ( الفت دادن ) 
ماعون ( ظرف غذا ) 
کوثر ( خیر فراوان = حضرت فاطمه (ع)) .
نصر ( یاری ) 
تبت ( شکسته باد ) 

اخلاص  ( خالص کردن ) 

منبع:http://www.tebyan-lorestan.irقالب وبلاگ