تبلیغات
واقعه - خواص سوره ی یاسین
واقعه
دفاع مقدس بزرگ ترین واقعه ی قرن اخیر
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 1392/01/18 توسط مرتضی بابانژاد

خواص سوره یاسین

 یس 83 آیه و 729 کلمه دارد

 رسول خدا (ص) فرموده:هر که سوره یاسین را در گورستان بخواند خدای تعالی عذاب ایشان را از آن روز تخفیف دهد و به عدد مردگان قبرستان برای او حسنات نویسد و ار او سیئات محو کنند

 رسول خدا به حضرت علی فرمودند:هر کس آن را بنویسد و بیاشامد به درونش هزار دوا و هزار نور و هزار یقین و هزار برکت و هزار رحمت داخل شود..طریقه نوشتن آن چنین است که باید شما جوهری از حل کردن زعفران در گلاب درست کنید و با قلم فلزی مخصوص خطاطی آیات را روی صفحه ای پاک و سفید بنویسید و آن را در آب گلاب بشویید و بخورید

اشاره به ثواب قرائت سوره ی یاسین

 هر کسی برای رضای خدا آن را بخواند تمامی گناهانش آمرزیده شود.پس سعی کنید اگر برای یک بار آن را در طول عمر خود بخوانید که همین یک بار شما را کفایت میکند.زیرا خداوند شفاعت سوره ی یاسین را رد نمیکند.و اگر کسی یک بار سوره ی یس را بخواند انگار کل قرآن را 12 بار ختم کرده و به او ثواب 12 ختم قرآن میدهند. و هر بیماری که نزد او این سوره را بخواند به هر حرفی از این سوره 10 ملک نازل شود و نزد آن بیمار صف زده می ایستند و برای او استغفار میکنند و اگر اجل رسیده باشد وقت قبض روحش حاضر شوند او را تشییع جنازه کنند و خود ملائک برایش نماز میخوانند و او را دفن میکنند
 و کسی که قرائت آن را فقط بشنود چنان است که هزار اشرفی در راه خدا تصدق کرده و هر که با خود دارد از چشم بد در امان باشد و از شر جن محفوظ باشد و خواب راست و خوب می بیند

 ...........................................
 اسرار های آیه های سوره یاسین

 

 1=جهت آمرزش شفاعت 142 بار بگویید (( یس )) آیه1

 2=جهت زیادی نعمت هر روز 100 بار بگویید (( و القران الحکیم )) آیه 2

 

 3=به دیوانه یا مصروع 131 بار بدمید (( انک لمن المرسلین )) آیه 3 انشالله صحت یابد

 4=جهت دوستی با خدا تعالی بعد از نماز صبح 100 بار بگویید ((علی صراط المستقیم )) آیه 4

 

 5=جهت خوف از دشمن بخوانید و همراه خود داشته باشید

 (( قوما ما انذر ءاباوهم فهم غفلون )) آیه 6

 

 6=جهت تسخیر این آیه رانقش انگشتر کنید

 (( انا جعلنا فی اعنقهم اغللأ فهی الی الاذقان مقمحون )) آیه 8

 

 7=جهت دفع شر دشمنان و دیده نشدن توسط دشمن

 (( و جعلنا من بین ایدیهم سدا فاغشینهم فهم لا یبصرون )) آیه 9

 

 8=جهت عزت در نظر امرا و ملکوت آین آیه را با مشک زغفران بنویسید و همراه خود داشته باشید هر جا که بروید به شما احترام خواهند گذاشت

 (( انا نحن الموتی و نکتب ما قدموا وءاثرهم و کل شی ء احصینه فی امام مبین )) آیه 12

 

 9=دختران جوان جهت گشایش بخت خود این آیه را با زعفران بر روی کاغذ بنویسند و با گلاب بشوییند و بخورند

 (( و اضرب لهم مثلأ اصحب القریه اذ جاء ها المرسلون )) آیه 13

 

 10=جهت پسر شدن زنی که حامله نشود آیه ی 20 را با مشک و زعفران نوشته با خود نگه دارد

 

 11=جهت بی خواب اطفال آیه ی 29 را بنویسد و زیر گهواره نوزاد بگذارید

 

 12=جهت جن زده آیه ی 32 رابنویسد و با خود داشته باشد

 13=جهت دیدن پیغمبر (ص) در خواب آیه ی 42 را سه شب هر شب 30 بار بخوانید

 

 14=هر که آیه ی 46 را ورود زبان خود کند هرگز محتاج نشود

 15=جهت کشف اسرار عجیبه آیه ی 50 را بخواند و مداومت کند

 

 16=هر که آیه ی 56 را با خود داشته باشد محتاج و به ظالم گرفتار نشود

 17=هر که آیه ی 57 را با خود داشته باشد در عمر و مال او برکت آید

 

 18=جهت بر آمدن حوائج ایه ی 83 را بخواندقالب وبلاگ