تبلیغات
واقعه - آیا اگر کسی چهل روز دعای عهد بخواند از یاران امام مهدی (عج) خواهد شد گر چه انسان بدی باشد!
واقعه
دفاع مقدس بزرگ ترین واقعه ی قرن اخیر

مطابق روایتی که از امام صادق (ع) نقل شده آمده است که:((هر کس چهل صبح دعای عهد را بخواند از یاران (قائم) ما باشد ، و اگر پش از ظهور آن حضرت بمیرد خداوند او را از قبر بیرون آورد تا در خدمت آن حضرت باشد ...)).

در مورد سوال فوق می گوییم:

اول:این آثار ممکن است مقید باشد به اینکه اعمال و رفتار دیگر نیز درست و مطابق موازین شرع باشد ، زیرا انسان باید با حقیقت این دعا انس داشته باشد تا بتواند با خدای خود عهد کند.

دوم:ممکن است که خواندن دعای عهد گرچه از شخصی باشد که انسان بدی است ولی خداوند متعال به برکت این دعا او را متحول می گرداند  و با خواندن این دعا در چهل روز و عهد قلبی با حضرت مهدی (عج) چنان تحولی اساسی در وجود او ایجاد شود که به این قابلیت برسد که بتواند از اصحاب حضرت شود.  
قالب وبلاگ